Vreau să devin membru

Devino membru

Avantaje

Drepturi și Obligații

Membri Casei de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani) pot fi salariaţi, pensionari, persoane fizice care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii.

Fondul Social

Constituirea fondului social

Fondul social se constituie prin depuneri lunare al căror nivel este stabilit de fiecare membru, în limitele minime și maxime aprobate de Consiliul director și validate de Conferința membrilor.

Limita minimă = 10 lei  |  Limita maximă = 500 lei.

Constituirea fondului social minim este obligatorie lunar.
Depunerea fondului social este la alegerea membrului CAR și poate fi:
– numerar la casieriile agențiilor CAR;
– depunere în conturile bancare ale casei.

Cesionarea fondului social

 • Membrii CAR au dreptul să cesioneze, total sau parțial, fondul social deținut.
 • Persoana care primește fondul social, trebuie să fie sau să devină membru al CAR Unirea Petroșani.
 • În cazul cesiunii integrale a fondului social, membrul primitor preia vechimea ca membru a cedentului.

Fondul social pentru minori

Dobândirea calității de membru minor se realizează astfel: pentru minorii până la vârsta de 14 ani, printr-o solicitare scrisă a părinților/bunicilor/tutorilor – care trebuie să fie membri C.A.R.; cererea de înscriere are prevăzute pe verso drepturile și obligațiile, precum și condițiile de retragere.

 • pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, când aceștia au capacitatea de exercițiu restrânsă, pot semna cererea de înscriere ca membru, dar numai cu încuviințarea scrisă și sub semnătura părinților / bunicilor / tutorilor.
 • minorul căsătorit, cu respectarea excepțiilor prevăzute de lege, dobândește capacitatea de exercițiu deplină, astfel că el poate semna în nume propriu acte juridice, inclusiv cererea de înscriere ca membru al C.A.R.
 • minorul care a împlinit 16 ani dobândește capacitatea de muncă conform Codului muncii, iar dacă devine salariat, el poate deveni membru cu drepturi depline al C.A.R.

Remunerarea fondului social

 • CAR Unirea Petroșani acordă bonificație, prin capitalizare, la fondurile sociale ale membrilor.
 • Capitalizarea dobânzii se va efectua numai la sfârșitul anului financiar, va fi înregistrată în fondul social, iar fondul social majorat cu dobânda primită, va fi reportat pentru anul următor.
 • Dobânda primită nu poate fi retrasă parțial sau total.

Procentele de bonificare a fondurilor sociale pentru anul 2023

Lichidarea fondului social

 • Fondul social poate fi retras de către membri numai în cazul renunțării la calitatea de membru, printr-o cerere de retragere.
 • Fondul social se restituie membrilor, potrivit statutului, în termen de cel mult 12 luni de la formularea cererii, în baza unei programări.
 • Retragerea fondului social se poate efectua și în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, cu aplicarea unui comision de urgență.

Acțiuni sociale

ajutor
social

ajutor
de deces

Împrumuturi

Împrumutul este o formă de finanțare acordată membrilor de către Asociația Casa de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani)., prin intermediul căreia aceștia primesc o sumă de bani și se obligă să o restituie în rate lunare, împreună cu dobânda, într-un termen prestabilit.