Ajutoare sociale

Membri Casei de Ajutor Reciproc Unirea Petroșani (CAR Unirea Petroșani) pot fi salariaţi, pensionari, persoane fizice care obţin venituri de natură salarială şi asimilate salariilor, sau realizate în urma desfăşurării unor activităţi generatoare de valoare adăugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii, sau al prestării diverselor servicii, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase; persoane fizice majore, precum și minori posesori ai capacității de exercițiu depline în urma căsătoriei, a dobândirii calității de salariat și aflați în alte condiții prevăzute de lege.

Înscriem minori la solicitarea părinților, bunicilor ori a tutorilor, în scopul educării acestora în spiritul economisirii, al apartenenței la o instituție cu profil social și nepatrimonial.

Ajutoarele social-umanitare se acordă în funcție de vechimea membrului CAR, pentru:

majoratul membrilor minori

căsătorie 

nașterea unui copil

aniversarea a 25, 40 si 50 de ani de căsnicie

CUANTUMUL ajutoarelor social-umanitare acordate de CAR Unirea Petroșani, începând cu data de 01.07.2021:

Vechimea membrului la CAR Unirea Petroșani Cuantumul ajutorului social-umanitar
Între 1-3 ani 200 lei
Între 3-5 ani 400 lei
Între 5-7 ani 600 lei
Între 7-10 ani 800 lei
Peste 10 ani 1000 lei

Ajutoarele social-umanitare pentru membrii CAR se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la CAR Unirea Petroșani, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.