Ajutor social

CUANTUMUL
ajutoarelor în caz de deces
acordate de CAR Unirea Petroşani
de la data de 01 iulie 2021

Vechimea membrului
la
CAR Unirea Petroşani IFN

Cuantumul ajutorului pentru:

1. Membrul CAR

2. Soţul/soţia membrului CAR

3. Copilul membrului CAR

Până la un an

250

Între 1-3 ani

500

250

100

Între 3-5 ani

1000

500

250

Între 5-7 ani

1500

700

350

Între 7-10 ani

2000

1000

500

Între 10-15 ani

2500

1200

600

Între 15-20 ani

3000

1500

750

Peste 20 de ani

4000

2000

1000

Ajutoarele în caz de deces se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la CAR Unirea Petrosani, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.

Membrii CAR care au beneficiat de ajutoare social-umanitare nu vor putea solicita restituirea fondului social decât după un an de la primirea ajutorului.