Ajutor social

CUANTUMUL
ajutoarelor social-umanitare
acordate de CAR Unirea Petroșani
începând cu data de 01.01.2020

 Ajutoarele social-umanitare se acordă în funcție de vechimea membrului CAR, pentru:

  • Majoratul membrilor minori
  • Căsătorie
  • Nașterea unui copil
  • Aniversarea de 25, 40 și 50 de ani de căsătorie

Vechimea membrului
la CAR Unirea Petroșani

Cuantumul ajutorului social-umanitar

Între 1-2 ani

200 lei

Între 1-3 ani

400 lei

Între 3-4 ani

600 lei

Între 4-5 ani

800 lei

Peste 5 ani

1.000 lei

Ajutoarele social-umanitare pentru membrii CAR se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la CAR Unirea Petroșani, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.