Ajutor social

CUANTUMUL
ajutoarelor social-umanitare
acordate de CAR Unirea Petroșani
începând cu data de 01.07.2021

 Ajutoarele social-umanitare se acordă în funcție de vechimea membrului CAR, pentru:

  • Majoratul membrilor minori
  • Căsătorie
  • Nașterea unui copil
  • Aniversarea de 25, 40 și 50 de ani de căsătorie

Vechimea membrului
la CAR Unirea Petroșani

Cuantumul ajutorului social-umanitar

Între 1-3 ani

200 lei

Între 3-5 ani

400 lei

Între 5-7 ani

600 lei

Între 7-10 ani

800 lei

Peste 10 ani

1.000 lei

Ajutoarele social-umanitare pentru membrii CAR se vor acorda pe baza documentelor doveditoare, prezentate la CAR Unirea Petroșani, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.

Membrii CAR care au beneficiat de ajutoare social-umanitare nu vor putea solicita restituirea fondului social decât după un an de la primirea ajutorului.