Ce este creditul EaSI?

Instrumentul financiar de garantare „Employment and Social Innovation (EaSI) este implementat de European Investment Fund (EIF).
Programul pentru ocuparea forței de munca și inovare sociala (EaSI) este un instrument de finanțare la nivel european, gestionat direct de către Comisia
Europeana, și este menit sa sprijine ocuparea forței de munca, politica sociala și facilitarea accesului la microfinantare pentru companii aflate atât în faza de start-up, cât și în faza de dezvoltare.

Pentru microintreprinderile care intampina dificultati în accesarea serviciilor de finanțare traditionale, posibilitatea de a accesa credite care beneficiaza de sprijinul instrumentelor financiare de garantare este esentiala pentru a se putea dezvolta sau pentru a se lansa.

Oferta noastră de finanțare cu garantie EaSI este destinata membrilor CAR care vor sa își lanseze o afacerere sau sa o dezvolte pe cea pe care o au. În acest fel este posibil accesul la dobanzi reduse prin comparație cu cele ale produselor standard, ceea ce ii ajuta sa investească în cresterea sustenabila a afacerii lor și în crearea de locuri de munca, incurajand astfel antreprenoriatul.

Tipuri de împrumut EaSI

Business Start

până la

50 000 lei

• Pentru Membrii CAR care doresc să înceapă o afacere
• Dobândă fixă de 14% pe an
• 
Destinație: cheltuieli pentru infiintarea unei firme
• 
Dae: Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate

Agricol

până la

70 000 lei

• Pentru Membrii CAR care sunt producători agricoli individuali sau vor sa devina
• Dobândă fixă de 14% pe an
• Destinație: achiziția de terenuri, utilaje agricole, seminte, alte necesitati
• Dae: Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate

Dezvoltare

până la

120 000 lei

• Pentru Membrii CAR care sunt administratori de afaceri proprii, persoane fizice autorizate, liber profesionisti, mici intreprinzatori
• Dobândă fixă de 14% pe an
• Destinație: Achiziția de mărfuri, materii prime, investiții pentru dezvoltare afacere, alte necesități sau Capitalizarea firmei
• Dae: Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate

Business start – până la 50.000 Lei

Solicitant | Membrii CAR care vor să înceapă o afacere
Vechimea ca membru CAR | Nu este condiționat de vechimea ca membru CAR
Fond social | Nu este condiționat de mărimea fondului social
Valoarea împrumutului | Maxim 50.000 lei
Destinația | Cheltuieli pentru înființarea unei firme
Anexe obligatorii
1. Declarația pe propria răspundere in care se specifică destinația
împrumutului și tipul de activitate generatoare de venituri pe care
intenționează să o desfășoare
2. Chestionar
3. Documente ce dovedesc înregistrarea afacerii colectate pe
parcursul furnizării consultanței

Durata de rambursare | Va fi stabilită în funcție de gradul de îndatorare de 1/3 din venitul net disponibil, fără a depăși 60 de luni

Mod de rambursare |Lunar, la data stabilită conform graficului de rambursare
Mod de plată | După aprobare, prin caserie (până la 10.000 euro) sau prin virament în cont bancar

Dobândă fixă | 14% pe an. Se calculează prin metoda anuităților, lunar, conform Procedurii privind acordarea împrumuturilor DAE
Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate

Comisioane | De plată anticipată: 1% dacă perioada de rambursare rămasă este mai mare de 1 an; 0,5% daca perioada de rambursare este mai mică de 1 an.

Venitul solicitantului | Se va calcula capacitatea de rambursare în funcție de veniturile nete disponibile dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și de coplătitori. Suma lunară de plată către CAR nu va depăși 1/3 din veniturile nete disponibile Garanții Fondul social propriu – reprezintă un avantaj

Garanții | personale – giranți – pentru 25% din valoarea
împrumului solicitat

Giranții  | Un girant poate garanta pentru maxim 10.000 lei

Pot fi giranți și membrii familiei

Alte precizări | Poate fi acordată perioada de grație de maxim 6 luni, la cerere

Agricol – până la 70.000 Lei

Solicitant | Membrii CAR care sunt producători agricoli individuali sau vor să devină
Vechimea ca membru | CAR Nu este condiționat de vechimea ca membru CAR
Fond social | Nu este condiționat de mărimea fondului social
Valoarea împrumutului | Maxim 70.000 lei
Destinația | Achiziția de terenuri, utilaje agricole, seminte, alte necesități
Anexe obligatorii
1.Certificat de producător, orice alte documente care să ateste activitatea desfășurată
2.Declarația de venit, cash-flow
3. Declarația pe proprie raspundere în care se specifică destinația
împrumutului și tipul de activitate generatoare de venituri pe care solicitantul o desfășoară
4. Chestionar

Durata de rambursare | Va fi stabilită în funcție de gradul de îndatorare de 1/3 din venitul net disponibil, fără a depăși 60 de luni

Mod de rambursare | Lunar, la data stabilită conform graficului de rambursare
Mod de plată | După aprobare, prin casierie (pana la 10.000 euro) sau prin virament în cont bancar

Dobânda fixă | 14% pe an. Se calculează prin metoda anuităților, lunar, conform Procedurii privind acordarea împrumuturilor

DAE | Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate
Comisioane | 1.De plată anticipată: 1% dacă perioada de rambursare rămasă este mai mare de 1 an; 0,5% dacă perioada de
rambursare este mai mică de 1 an.
Venitul solicitantului | Se va calcula capacitatea de rambursare în funcție de veniturile nete disponibile dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și de coplătitori. Suma lunară de plată către CAR nu va depăși 1/3 din veniturile nete disponibile
Garanții Fondul social propriu | reprezintă un avantaj

Garanții personale | giranți – pentru 25% din valoarea împrumutului solicitat

Giranții | Un girant poate garanta pentru maxim 10.000 lei

Pot fi giranți și membrii familiei

Alte precizări | Poate fi acordată perioada de grație de maxim 9 luni, la cerere

Dezvoltare – până la 120.000 Lei

Solicitant | Membrii CAR care sunt administratori de afaceri proprii, persoane fizice autorizate, liber profesionisti, mici întreprinzători
Vechimea ca membru | CAR Nu este condiționat de vechimea ca membru CAR
Fond social | Nu este condiționat de mărimea fondului social
Valoarea împrumutului | Maxim 120.000 lei
Destinatia
1.Achiziția de mărfuri, materii prime, investiții pentru dezvoltare afacere, alte necesități

2. Capitalizarea firmei
Anexe obligatorii
1.Inregistrarea fiscală a afacerii (certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înregistrare fiscală, orice alte
documente care să ateste activitatea desfășurată)
2.Plan de afaceri, cash-flow
3.Situații financiare
4. Declarația pe proprie raspundere în care se specifică destinația
împrumutului și tipul de activitate generatoare de venituri pe care
solicitantul o desfășoară
5.Chestionar

Durata de rambursare | Va fi stabilită în funcție de gradul de indatorare de 1/3 din venitul net disponibil, fără a depasi 84 de luni

Mod de rambursare | Lunar, la data stabilită conform graficului de rambursare
Mod de plată | După aprobare, prin virament în cont bancar
Dobândă fixă | 14% pe an. Se calculează prin metoda anuităților, lunar, conform Procedurii privind acordarea împrumuturilor

DAE | Se calculează în contractul de împrumut, în funcție de numărul de rate
Comisioane | 1.De plată anticipată: 1% dacă perioada de rambursare rămasă este mai mare de 1 an; 0,5% dacă perioada de
rambursare este mai mica de 1 an.
Venitul solicitantului | Se va calcula capacitatea de rambursare în funcție de veniturile nete disponibile dovedite cu înscrisuri de solicitantul împrumutului și de coplătitori. Suma lunară de plată către CAR nu va depași 1/3 din veniturile nete disponibile
Garanții Fondul social propriu | reprezintă un avantaj

Garanții personale | giranți – pentru 25% din valoarea împrumutului solicitat

Giranții | Un girant poate garanta pentru maxim 10.000 lei

Pot fi giranți și membrii familiei

Alte precizări | Poate fi acordată perioada de grație de maxim 9 luni, la cerere